GETFIT ACADEMY TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP & KHAI GIẢNG HLV FITNESS (PT) CÁC KHOÁ

__GFAC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HLV CÁ NHÂN CÁC KHOÁ PFT.K40-41, SPM.K07, KBX-LV1.K11-12 VÀ KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HLV CÁ NHÂN PFT.K43-44-45, SPM.K08, KBX.LV1-K13-14 & KBX-LV2.K04__ Chúc mừng các Tân Huấn luyện viên cá nhân các khoá đào tạo PFT.K40-41 (Personal Fitness Trainer), SMP.K07 (Sports Massage Therapist), KBX-LV1.K11-12 (KickBoxing Trainer) […]

KHAI TRƯƠNG 3 KÝ TÚC XÁ MỚI CỦA GFAC

_CÙNG KHÁM PHÁ KÝ TÚC XÁ MỚI NHẤT TRONG NĂM 2023 CỦA GFAC_ Nhằm tạo điều kiện chổ ở tốt nhất cho các học viên ở xa (Ngoài khu vực TP Hồ Chí Minh) có thể an tâm, an toàn tham gia các khoá học ngắn/dài hạn tại Viện. GFAC phối hợp, ký kết cùng […]