PHẦN 4: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦAXƯƠNG

7. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XƯƠNG 7.1. Các giai đoạn hình thành và phát triển 7.1.1. Trong phôi thai Xương phát triển từ lớp trung bì, và phát triển qua 3 giai đoạn: màng, sụn và xương. Trừ một số như vòm sọ và một vài xương mặt không qua giai đoạn […]

PHẦN 3: CẤU TẠO – THÀNH PHẦN BÊN TRONG CỦA XƯƠNG

4. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA XƯƠNG Có thể quan sát bằng mắt thường (cấu tạo đại thể) và bằng kính hiển vi hay kính lúp (cấu tạo vi thể). 4.1. Cấu tạo đại thể Có những phần chung và phần riêng cho mỗi xương hay mỗi loại xương. 4.1.1. Cấu tạo chung của xương Nêu […]

PHẦN 2: SỐ LƯỢNG – HÌNH THỂ NGOÀI CỦA XƯƠNG

* Môn học nghiên cứu về xương gọi là cốt học (osfeologia), là phần giải phẫu học đầu tiên cần biết, trước khi đi vào các phần khác của cơ thể.   1. ĐỊNH NGHĨA – CHỨC NĂNG – Xương là những bộ phận rắn bên trong tạo thành một bộ khung vững chắc nâng […]