Mr. Hồ Văn Lập (Kevin)

Thông tin chi tiết

  • Họ tên: Mr. Hồ Văn Lập (Kevin)
  • Trình độ: Cử nhân Giáo dục thể chất Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Trung Ương II
  • Chức danh: Giảng viên đào tạo cao cấp HLV Fitness - Thể hình
  • Chức danh: Huấn luyện viên cao cấp Fitness - Thể hình
  • Kinh nghiệm: 9 năm

Giới thiệu

– HLV cao cấp Fitness – Thể hình tại Trung tâm Getfit Gym & Yoga (2018)
– Giảng viên cao cấp đào tạo HLV cá nhân Fitness chuyên nghiệp tại Viện đào tạo & nghiên cứu thể thao Getfit Academy (2018)
– Thành viên Hội đồng kiểm định & giám sát chuyên môn HLV cá nhân Fitness Tại Công ty CP TDTT Getfit Holdings (2022)
– Thành viên chính thức Liên chi hội Y học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ VI (2022 – 2027)
– Đẳng cấp I môn Điền kinh tại Trung tâm huấn luyện TDTT Trung ương II (2017)
– Đẳng cấp II các môn: Bóng đá, Bóng ném, Bóng bàn, Đá cầu, Cầu lông, Bơi lội (2017)
– 08 năm học tập, nghiên cứu lĩnh vực Sport, Fitness & BodyBuilding (2014)
– Huấn luyện hơn 10.000 giờ dạy khách hàng cải thiện sức khoẻ – Hình thể (2014)
– Đào tạo và nâng cấp chuyên môn hơn 300 Huấn luyện viên Fitness – Thể hình (PT) chuyên nghiệp tại Việt Nam (2018)

Kỹ năng

  • Resistance Training 99%
  • Functional Training 99%
  • Fitness Equipment Training 99%
  • Strength Training 99%