Mr. Phạm Khắc Huy (Steven)

Thông tin chi tiết

  • Họ tên: Mr. Phạm Khắc Huy (Steven)
  • Chức danh: Giám đốc Học viện Getfit Academy
  • Chức danh: Giám đốc Getfit Gym & Yoga chi nhánh Oriental Plaza
  • Chức danh: Huấn Luyện Viên quốc tế NASM
  • Kinh Nghiệm: 12 năm

Giới thiệu

– 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Fitness và Wellness
– 3 năm làm việc tại Technogym ( set up clb 5 sao, khách sạn, khu dân cư…)
– Hướng dẫn hơn 500 huấn luyện viên
– Quản lý học viện NASM Hoa Kỳ tại Việt Nam 3 năm
– Kinh nghiệm kinh doanh thời trang và thực phẩm bổ sung (BIO Synergy phân phối California Fitness)
– Giám đốc chi nhánh Get Fit Oriental Âu Cơ

Chứng Nhận:
– Huấn Luyện Viên quốc tế NASM (CPT)
– Chuyên gia phục hồi và ngăn ngừa chấn thương (CES)
– Chuyên gia tăng hiệu suất (PES)
– Chuyên gia huấn luyện thể chất cho người đánh golf (GFS)
– Phát triển kinh doanh cho câu lạc bộ (BDCF)
– Tăng tốc kinh doanh (BA)

Kỹ năng

  • NASM CPT, CES, PES, GFS, BDCF, BA 99%