ThS.BS CK1. Đỗ Ngọc Chánh

Thông tin chi tiết

  • Họ tên: ThS.BS CK1. Đỗ Ngọc Chánh
  • Chức danh: Ths. BS CKI
  • Chức danh: Giảng viên chính khóa CPR

Giới thiệu

  • Họ tên: ThS.BS CK1. Đỗ Ngọc Chánh
  • Trình độ: Thạc sĩ, Bác sĩ; Trung cấp chính trị
  • Chức danh: Giảng viên đào tạo khóa sơ cấp cứu cho HLV Fitness – Thể hình
  • Kinh nghiệm: hơn 25 năm

GIỚI THIỆU

– Nguyên Phó Giám đốc trung tâm cấp cứu 115 TPHCM
– Giám đốc Y khoa Trung tâm Sơ cứu cộng đồng MR115
– Tốt nghiệp Thạc sĩ trường ĐH tâm lý thực hành Paris – Pháp
– Giảng viên thỉnh giảng – hợp tác nhiều trường ĐH Y khoa, doanh nghiệp trong và ngoài nước
– Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và chủ biên nhiều đầu sách về lĩnh vực liên quan
– Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, cấp cứu và nghiên cứu khoa học

Kỹ năng

  • Medicine Research 99%
  • CPR/First Aid Training 99%