Mr. Trương Thanh Toán (John)

Thông tin chi tiết

  • Họ tên: Mr. Trương Thanh Toán (John)
  • Chức danh: Giảng viên Sport Massage
  • Chức danh: KTV Sport Massage chuyên nghiệp
  • Kinh nghiệm: 15 năm

Giới thiệu

THÔNG TIN CHI TIẾT

  • Họ tên: Mr. Trương Thanh Toán (John)
  • Chức danh: Giảng viên đào tạo cao cấp Sports Massage Therapy
  • Chức danh: Trưởng bộ môn đào tạo KTV Sports Massage Therapy
  • Kinh Nghiệm: 15 năm

GIỚI THIỆU

Kinh nghiệm làm việc:

+ Kỹ thuật viên vật lý trị liệu – Y học cổ truyền (Chứng chỉ hành nghề tiêu chuẩn BYT)

+ Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực trị liệu – Sports Massage Therapy – Bấm huyệt – Trigger Point – Kinesio Taping

+ Từng nhiều năm học tập, công tác đào tạo tại BV chợ Rẫy; BV Y Học Cổ truyền TP HCM; BV thống nhất; BV Thân Dân; Viện điều trị cơ – xương – khớp quốc tế Chiropractic USAC.

+ Hơn 10.000 giờ hỗ trợ điều trị khách hàng.

Kỹ năng

  • Sports Massage Therapy 99%
  • Acupressure - Trigger Point - Kinesio Taping  99%